Monday, March 29, 2010

Isı Yalıtım Sistemi "Mantolama" Nedir ?

Isı Yalıtım Sistemi "Mantolama" Nedir ?
Dış cephe ısı izolasyon sistemlerinin başlangıcı yaklaşık olarak 50 yıl öncesine dayanmaktadır. Halk arasında MANTOLAMA olarakta tabir edilen dış cephe ısı izolasyon sistemi en kolay ve güvenilir ısı izolasyon metodlarından sayılmaktadır. Enerji tasarrufu amacı ile Orta Avrupa’da onlarca yıldan beri kullanılmakta olan bu metod, dünyanın her yarinde olduğu gibi artık ülkemizde de kabul görmektedir.

Yapıların uzun yıllar boyunca sağlamlığını ve değerini koruması ancak, yapı iyi tasarlanmışsa, iç ve dış etkenlerden doğru korunmuşsa gerçekleşebilir. Yapıların iç ve dış etkenlerden doğru biçimde korunması ise ancak doğru yalıtım ile sağlanabilir. Yalıtım sistemlerinin esas amacı, yapı bileşenlerini ve taşıyıcı sistemi dış etkenlerden koruyarak kullanım amacına uygun sağlık ve konfor şartlarının yapı içerisinde hüküm sürmesini sağlamaktır. Bina içerisinde konforlu yaşam koşullarının oluşturulması insan sağlığı için ne kadar önemli ise yapının dış etkenlere karşı korunması da; içerisinde yaşadığımız, sağlam ve uzun ömürlü olmasını beklediğimiz yapılar için aynı öneme sahiptir.
Yazının Devamı....Bina zarfı, binanın iç ortamını dış ortamından ayıran duvar, pencere, kapılar, döşeme, tavan ve çatı gibi elemanları kapsar. Sağlıklı yaşam koşullarının yaratılması, yakıt tüketimlerini azaltarak; kullanıcının düşük yakıt masrafları ile sistemini işletmesinin ve dolayısıyla hava kirliliğinin azaltılmasının sağlanması, binanın iç ve dış etkenlerden korunarak ömrünün uzatılması amacıyla; yapı bileşenleri üzerinden, farklı sıcaklıklardaki iki ortam (dışhava / yaşanan mahaller) arasındaki ısı geçişini azaltmak için yapılan işleme “ISI YALITIMI” denir.

Dünya üzerindeki birincil enerji kaynaklarının hızla tükenmesi üzerine gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm ülkeler enerji ihtiyaçlarını kontrol altına alma ve enerjiyi etkin kullanma yöntemleri geliştirmişlerdir. Ülkemizde de , başta sanayi ve konut sektöründe olmak üzere, enerji tüketimleri her geçen yıl artmaktadır. Konutlarda kullanılan enerjinin büyük bir kısmı ısıtma ve soğutma amaçlı tüketilmektedir. Söz konusu bu enerjinin, etkin kullanılması ancak ısı yalıtımı ile sağlanabilir.24 cm’ye varan duvar kalınlığına sahip olan müstakil bir evde, ısı yalıtım sistemi uygulandığında, 40 yıllık sürede ısı enerji sarfiyatının 24.200 kwh/a’den, 9.600 kwh/a’e düştüğü gözlemlenmiştir. Bu da yaklaşık 65.000 lt. fuel oil anlamına gelmektedir. Bu miktar fueloil ile bir taşıt, 830.000 km. gidebilir.

Kaynaklar:
1-Wikipedi-Özgür Ansiklopedi
2-www.homedizayn.com
resim :http://ikbalyapi.net/img/mantolama.jpg

0 yorum:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP