Thursday, February 25, 2010

Prekast Hakkında Genel Bilgi ve Prekast Uygulama Alanları

Prekast Nedir ? (*)
Ince agrega-çimento karışımı özel granolometrideki harmanın çelik hasır veya cam elyafı teçhizatlı olarak daha az hacim ve daha az ağırlık verecek şekilde, düz veya tekstürel görünümlü olarak gerekli oranlarda akışkanlık, priz çabuklaştırıcı ve mukavemet arttırıcı kimyasallar ilavesiyle özel kalıplara dökülmesi, vibrasyon masalarında sıkıştırılması, buhar küründen geçirilmesi, santiyeye nakli ve prekast iç teçhizatlarina bağli montaj demirleri vasıtasıyla bina karkas teçhizatlarina kaynaklanarak veya mekanik-kimyasal dübeller kullanlarak tutturulması ve derz ara dolgularının yaplarak teslimi işlemidir.

Prekast Uygulama alanları

1. Tarihi yapıların restorasyonu
2. Tarihi sit alanlarının içerisinde bulunan yapıların veya yeni yapılaşmalarının cephe uygulamaları
3. Sanayi yapıların cephe kaplamaları
4. Çarşı merkezlerinde iş yerlerin cephe dekorasyonu
5. Sahil kesimlerindeki turizme açık alanlardaki otellerin cephe dekorasyonu
6. Kamu kuruluşlarının, hastane okul ve önemli yapıların cephe kaplamaları
7. Uluslar arası ticarete ve turizme açık yerlerde ( limanlar, havaalanlari, terminaller ) gibi mekanların cephe kaplamaları

Read more...

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP