Tuesday, September 29, 2009

EPS ve XPS Karşılaştırması:EPS söve ve XPS arasındaki farklar Nelerdir?

XPS hammaddesi de EPS gibi izolasyonda kullanılan, polistiren bazlı bir malzemedir.
Bu iki malzemenin farklarının özellikle vurgulanmasının nedeni, ülkemizde iki malzeme arasında seçim yapılırken, fiyat ve özellikler yeterince karşılaştırılmadan, kulllanıcıların yanlış yöne sevkedilmesidir.
EPS ve XPS'in aynı yoğunluktaki türlerinin ısı yalıtım özelliği çok yakındır. Buna karşın aynı yoğunluktaki EPS, XPS'e göre daha az maliyetlidir. Buna ek olarak daha düşük yoğunluktaki malzemelerin kullanılabileceği yerlerde, XPS (belirli bir yoğunluğun altında üretilemediği için) kullanılamamaktadır. Bu durumda daha düşük yoğunluklu EPS kullanımı ile hem gerekli ısı yalıtımı sağlanmakta hem de büyük maliyet avantajları yakalanmaktadır.
Isı iletkenliği : EPS ve CO2 köpüklü XPS'te hammaddenin havayla temasından sonra, ısı iletkenliği az miktarda artar ve havanın ısı iletkenliğini geçer. HFCKW veya HFKW gazları kullanılarak daha düşük ısı iletkenliği elde edilebilir. Böylece EPS ve XPS arasındaki fark birbirine yaklaşır.

Bunun yanında XPS üretiminde kulanılan çeşitli gazların ekolojik özellikleri büyük farklara sahiptir. Burada iki ekolojik etki mevcuttur : ozon tüketme potansiyeli ve sera etkisi. Sera etkisi yaratan gazların başında CO2 gelmektedir.( Sera etkisi hakkında daha fazla bilgi EPS ve ÇEVRE bölümünde bulabilirsiniz.) CO2' nin göreceli değeri 1'dir. Yani bu tabloya göre örneğin XPS'in üretiminde FCKW12 gazının kullanılması durumunda, bu gaz CO2'den 7300 kez daha yüksek sera etkisine sahiptir. EPS üretiminde sadece Pentan gazı kullanılmakta bu gazın da ozon tabakasına hiçbir zararı bulunmamakta ve sera etkisi yaratmamaktadır.


Kaynak :orcan group web sitesi


Tablolu Karşılaştırma için Ayrıca Bakabilirsiniz.


0 yorum:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP