Tuesday, July 7, 2009

Söve Uygulamasında Teknik Aşamalar

Söve Uygulamasında Teknik Aşamalar
Uygulama yapılacak binanın gerekli ölçüleri alınır.( Cam çeşitleri ve ölçüleri,balkon ölçüleri,,binanın çevre ölçüsü,balkon uzunluk ve yükseklikleri,kapı ölçüleri ,harici giriş ve çıkış mesafeleri.) Binaya uygun bir modelleme yapılarak projelendirilir.Sövenin Kesişim noktalarının keskin ve aralıksız olması için gönye payları hesap edilir ve 45 derecelik bir açı ile uçları kesilir.Özel söve yapıştırma harcı sürülür ve iki ucu birbirine geldiğinde aralık kalmayacak sekilde birleştirilir.Sövenin kaynak yerleri özel harcı ile yamanır boyayı çok kolay kabul ettiğinden boyandığındaı hiçbir iz kalmaz kalıp halinde monte edilmiş izlenimi verir. Su bazlı boya ile her renge boyanabilir .

0 yorum:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP